Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410263
Title Voetzoollaesies vleeskuikens : resultaten van een jaarrond meten : dier & welzijn
Author(s) Jong, I.C. de; Harn, J. van; Gunnink, H.; Loures, S.
Source V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 32.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) pluimveehouderij - vleeskuikens - dierenwelzijn - diergezondheid - voetziekten - voetzolen - laesies - monitoren - poultry farming - broilers - animal welfare - animal health - foot diseases - footpads - lesions - monitors
Categories Animal Health and Welfare / Poultry
Abstract Binnen het Afsprakenkader Implementatie Vleeskuikenrichtlijn (6 oktober 2009) hebben de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en de pluimveesector afspraken gemaakt over het gefaseerd stellen van aanvullende welzijnsmaatregelen om in aanmerking te mogen komen voor een maximale bezetting van vleeskuikens van 42 kg/m2. Per 1 februari 2011 is gestart met de indicator hakdermatitis voor het welzijn van vleeskuikens. In 2012 wordt begonnen met het monitoren van voetzoollaesies en zal er een norm gaan gelden voor deze aandoening.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.