Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410271
Title Tien jaar ontwerpen voor systeeminnovatie : alleen maar diervriendelijkheid?
Author(s) Greef, K.H. de; Weeghel, H.J.E. van; Cornelissen, J.B.W.J.
Source V-focus 8 (2011)5. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
CVI Infection Biology
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) veehouderij - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - agrarische productiesystemen - livestock farming - animal welfare - sustainability - agricultural production systems
Categories Animal Production Systems (General) / Animal Health and Welfare / Alternative Farming
Abstract De projecten van Ontwerpen voor Systeeminnovatie kenmerkten zich aanvankelijk door een sterke nadruk op dierenwelzijn. Aan de hand van opeenvolgende projecten is te zien dat dierenwelzijn in toenemende mate gecombineerd wordt met andere duurzaamheidsdoelen. Reden hiervoor is dat deze ontwerpactiviteiten niet alleen bedoeld zijn als voortrekkers van welzijnsverbetering, maar van integrale verduurzaming. De sport is om dierenwelzijn hand in hand te laten gaan met de behoeften van de boer, de burgerconsument en de omgeving met verbeteringen op het gebied van onder andere milieu en landschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.