Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410284
Title Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen (BEP): onderbouwing en verkenning in de praktijk
Author(s) Oenema, J.; Hilhorst, G.J.; Sebek, L.B.; Aarts, H.F.M.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Plant Research International nr. 400) - 19
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
LR - PRC De Marke
Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - dierlijke meststoffen - excretie - fosfaat - bemesting - gewasproductie - balansstudies - kringlopen - dairy farming - animal manures - excretion - phosphate - fertilizer application - crop production - balance studies - cycling
Categories Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application / Cattle
Abstract De Nederlandse overheid heeft met de Europese Commissie afgesproken dat in 2015 het gebruik van fosfaat als meststof overeen zal komen met de hoeveelheid fosfaat in geoogst gewas (evenwichtsbemesting). Het gebruik van fosfaatmeststoffen is vastgelegd in generieke normen per gewas. Deze normen zijn gebaseerd op een gemiddelde fosfaatonttrekking in Nederland. Het doel van deze studie is om te verkennen of bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen in de praktijk te bepalen is, uitgaande van gronden met een neutrale P-toestand. Bij de uitwerking is aangesloten op bestaande en al geaccepteerde (door sector en overheid) managementinstrumenten in de melkveehouderij, namelijk de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’. Koeien & Kansen heeft op basis van de Handreiking een managementinstrument gemaakt (BEX).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.