Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410290
Title Wilde zwijnen in Limburg : wat zijn de consequenties van meer leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg?
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Pouwels, R.; Eupen, M. van; Spek, G.J.; Oord, J.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-report 2207) - 114
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CL - Ecological Models and Monitoring
Land Use Planning
CL - Crossing Borders
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) sus scrofa - habitats - habitatgeschiktheid - inventarisaties - natuurgebieden - limburg - habitat suitability - inventories - natural areas
Categories Wildlife Conservation and Management
Abstract In opdracht van de Faunabeheereenheid Limburg onderzocht Alterra de mogelijkheid van nieuw leefgebied voor Willde zwijnen in Limburg. Daarbij zijn aspecten aan de orde als natuurlijke geschiktheid, effecten op de natuur, risico's voor de landbouw en verkeersveiligheid, veterinaire aspecten, beheerbaarheid van populaties en gevolgen voor de recreatiesector. Voor al deze facetten wordt aan een aantal potentiële leefgebieden een score toegekend. Het is aan de politiek om de totaalscore te wegen voor de maatschappelijke belangen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.