Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410297
Title Slootvuil, bermmaaisel, takken en vaste mest uit jongvee potstal composteren
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source S.l. : Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) bemesting - compost - organische meststoffen - biologische landbouw - melkveehouderij - agrarisch natuurbeheer - fertilizer application - composts - organic fertilizers - organic farming - dairy farming - agri-environment schemes
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Op het bedrijf van Jan Duijndam werkt men volgens de voorwaarden van het project Boeren voor Natuur. Eén van deze voorwaarden houdt in dat er geen aanvoer van buiten het bedrijf mag komen. Dit is voor Jan aanleiding om te zoeken naar mogelijkheden voor optimale benutting van nutriënten binnen zijn bedrijf. Hij heeft hiervoor een aantal oplossingen gevonden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.