Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410300
Title Roek beheerst bedrijfssysteem
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) vogelbestrijding - melkveehouderij - akkerbouw - biologische landbouw - maïs - tarwe - plagenbestrijding - bird control - dairy farming - arable farming - organic farming - maize - wheat - pest control
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Na het zaaien van maïs of graan kampt biologisch melkveehouder Pieter Boons met een hardnekkig probleem: overlast van drie roekenkolonies in de directe omgeving. De roeken doen zich te goed aan het onbehandelde maïs- en tarwezaad. Pieter: “We halen op dat moment alles uit de kast om de vogels te verjagen. Hij past diverse verjagingsmethoden toe, zoals de scarryman (een pop die zichzelf opblaast), een knalapparaat, geluiden met kreten van vogels en een landauto die hij op een perceel neerzet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.