Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410323
Title Fosfaat: de bodem als bron : experimenten in de Kempen
Author(s) Well, E.A.P. van; Wientjes, H.A.; Deru, J.G.C.
Source Culemborg : CLM Onderzoek en Advies - 73 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bemesting - fosfaat - voersamenstelling - bodemchemie - mest - organische stof - uitspoelen - akkerbouw - melkveehouderij - kempen - noord-brabant - fertilizer application - phosphate - feed formulation - soil chemistry - manures - organic matter - leaching - arable farming - dairy farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Soil Chemistry
Abstract Fosfaat is een van de belangrijkste probleemstoffen in de diffuse verontreiniging van het Noord Brabantse grond- en oppervlaktewater. In het kader van Inwa (Interactief Waterbeheer in de Grensregio Vlaanderen Nederland) is in het project ‘Fosfaat de bodem als bron’ geëxperimenteerd met uitmijning van fosfaat op zeven bedrijven in de Kempen. In de periode januari 2010 tot en met augustus 2011 is geëxperimenteerd met vijf soorten maatregelen: sturen met gehaltes in de mest; verhogen organische stofgehalte in de bodem; sturen fosforgehaltes in het voer; strategisch verdelen van beschikbare mest; fosfaatverschralen langs slootkanten. Bij alle maatregelen staat praktische en economische inpasbaarheid hoog op het wensenlijstje van de deelnemende agrariërs. Uit de experimenten komt naar voren dat een afname van de fosfaatvoorraad in de bodem kan worden bereikt door alle bovengenoemde maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.