Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410350
Title Wat leren ze daar nu nog op school? (interview met Derk Jan Stobbelaar en Gilbert Leistra
Author(s) Stobbelaar, D.J.; Leistra, G.R.; Duinhoven, G. van
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2010)juni. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 25.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Applied Philosophy Group
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) natuurbescherming - hoger onderwijs - natuurbeheer - kennismanagement - nature conservation - higher education - nature management - knowledge management
Categories Nature Management (General)
Abstract Het zijn de bekende verhalen van werkgevers: “Ik heb een afgestudeerde aangenomen van een hbo-opleiding, maar hij kan nog niet eens blessen. Wat leren ze daar nu nog op school?” Misschien een beetje karikaturaal maar de aansluiting tussen onderwijs en werkveld is niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom een gesprek met: Jesse de Muijnk (Helicon Opleidingen MBO Velp), Gilbert Leistra en Derk Jan Stobbelaar (Van Hall Larenstein) en coördinatoren van het programma Natuur & Landschap van de Groene Kennis Coöperatie. Welke kennis mag je verwachten van een afgestudeerde en wat kan zo iemand?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.