Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410432
Title Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging (2004 - 2006)
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 feb.
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) erosie - erosiebestrijding - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - veldgewassen - opbrengsten - rendement - zuid-limburg - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - erosion - erosion control - tillage - reduced tillage - field crops - yields - returns - arable farming - maize - cattle husbandry
Categories Tillage / Erosion
Abstract Bodemerosie is een groot probleem in Zuid-Limburg. Op het moment is het draagvlak voor het nemen van erosiebeperkende maatregelen gering. Eén van deze maatregelen is de ploegloze of niet kerende grondbewerking. Veel kleine en middelgrote akkerbouwers en rundveehouders met maïsteelt schakelen nog niet over op de ploegloze grondbewerking omdat ze niet beschikken over de speciale (zware) werktuigen. Om deze boeren enthousiast te maken voor de niet kerende grondbewerking is het noodzakelijk een demonstratie aan te leggen met gebruikmaking van trekkers en werktuigen van het eigen bedrijf. Daarbij is het ook belangrijk om te weten wat de invloed van de niet kerende grondbewerking is op de opbrengst van de gewassen. Uit deze demonstratie bleek dat de opbrengst van graan, bieten, aardappelen en snijmaïs niet afhankelijk was van de gekozen grondbewerking. Uit oogpunt van erosie is het dan verstandig niet te ploegen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.