Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410433
Title Alternatieven voor ontijdige toediening van dierlijke mest in de akkerbouw
Author(s) Dekker, P.H.M.; Berg, W. van den; Slabbekoorn, J.J.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) dierlijke meststoffen - stikstofgehalte - denitrificatie - verliezen uit de bodem - bodembiologie - akkerbouw - bemesting - animal manures - nitrogen content - denitrification - losses from soil - soil biology - arable farming - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Arable Farming
Abstract Bij najaarstoediening van dierlijke mest kan veel stikstof verloren gaan door uitspoeling en denitrificatie. Dit leidt tot een lagere stikstofwerking van de mest, een hoger gebruik van kunstmeststikstof en het risico van een verhoogd nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater. Op PPO-proefbedrijf in Westmaas is in 2003/2004 onderzoek uitgevoerd om de stikstofwerking van dierlijke mest op de kleigrond te verbeteren. Er is een aantal mestsoorten en producten van mestscheiding op verschillende tijdstippen toegediend om het effect op de opbrengst en de stikwerking van de mest vast te kunnen stellen. Voorjaarstoediening van mest voor het poten van de aardappelen heeft in dit onderzoek goed voldaan. De stikstofwerking van de najaarstoepassingen was erg laag.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.