Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410436
Title Aanscherping gebruik fosfaat geen probleem
Author(s) Dekker, P.H.M.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) akkerbouw - veldgewassen - fosformeststoffen - kunstmeststoffen - normen - mest - wetgeving - bodemvruchtbaarheid - Nederland - arable farming - field crops - phosphorus fertilizers - fertilizers - standards - manures - legislation - soil fertility - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In de nieuwe mestwetgeving wordt ook het gebruik van kunstmestfosfaat beperkt. De vrees bestaat dat dit ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid en leidt tot opbrengstverlies. Resultaten van onderzoek geven aan dat deze vrees onnodig is. De gebruiksnorm is voor veel akkerbouwgewassen voldoende hoog. Wel dwingt de nieuwe mestwetgeving de akkerbouwers zorgvuldig met de fosfaatbemesting om te gaan. In de periode 2010-2015 wordt gesproken over een verdere verlaging van de gebruiksnorm. Dan wordt het nog belangrijker om de beschikbare hoeveelheid fosfaat zo efficiënt mogelijk in te zetten. Bedrijfssystemen met een aanzienlijk aandeel fosfaatbehoeftige gewassen (aardappelen en bladgewassen) kunnen dan wel geconfronteerd worden met een opbrengstverlies. Voor gronden met een aantoonbare lage fosfaattoestand (o.a. fosfaatfixerende gronden) wordt in de wetgeving een voorziening getroffen voor een verhoogde gebruiksnorm. De resultaten van veeljarige veldproeven geven aan dat de akkerbouwers niet bang hoeven te zijn dat de fosfaattoestand van de grond snel achteruit zal lopen als gevolg van de de nieuwe mestwetgeving. De gebruiksnorm voor fosfaat is voldoende hoog. Wel dwingt de nieuwe mestwetgeving de akkerbouwers zorgvuldig met de fosfaatbemesting om te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.