Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410458
Title Beperking van watererosie in aardappelen op lössgrond
Author(s) Geelen, P.M.T.M.; Crombach, C.J.E.; Bus, C.B.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 jan.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) lössgronden - grondbewerking - erosiebestrijding - cultuurmethoden - aardappelen - zuid-limburg - akkerbouw - loess soils - tillage - erosion control - cultural methods - potatoes - arable farming
Categories Erosion / Crop Husbandry
Abstract Tussen 1998 en 2002 is een tiental methoden onderzocht om afstroming van water en grond van de hellingen in Zuid-Limburg te beperken. Een strodek van circa 2 ton per hectare, aangebracht direct na de rugopbouw, is een goede mogelijkheid en praktisch uitvoerbaar. Ook perspectiefvol lijkt het maken van drempels in de geulen tussen de ruggen tijdens de rugopbouw. Dit is uitgevoerd met een omgebouwde frees. Erosie kan hierbij extra beperkt worden door te zorgen voor een wat rulle structuur van ruggen en geulen. Dus de grond niet te fijn maken en niet te veel in elkaar drukken. Herfstruggen, 90 cm-ruggen en beddenteelt bleken niet interessant te zijn. Aardappelen telen in een mulchlaag van gele mosterd is in verschillende varianten onderzocht. De resultaten lieten wat betreft het bodemverlies door erosie in de verschillende jaren niet dezelfde trends zien, waardoor een definitief advies op grond van deze proeven niet mogelijk is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.