Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410522
Title Diervriendelijk dieren houden zonder rugklachten
Author(s) Roelofs, H.; Vermeer, H.M.
Source V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) varkenshouderij - pluimveehouderij - hennen - dierenwelzijn - rug - lichaamshouding - ergonomie - biologische landbouw - vergelijkend onderzoek - arbeid in de landbouw - pig farming - poultry farming - hens - animal welfare - back - posture - ergonomics - organic farming - comparative research - farm labour
Categories Farm Buildings and Installations / Organic Farming / Pigs
Abstract Onderzoekers hebben de fysieke belasting van diervriendelijke systemen in de varkens- en leghennenhouderij vergeleken met die op gangbare gezinsbedrijven. Het blijkt dat bij de (ver)bouw van een diervriendelijke stal de hoeveelheid arbeid en fysieke belasting is te beperken door rekening te houden met enkele aandachtspunten. Ook is samen met biologische varkenshouders een schets gemaakt voor biologische varkensbedrijven met zo weinig mogelijk arbeid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.