Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410524
Title BEX, niet alleen voor mest
Author(s) Evers, A.G.; Haan, M.H.A. de
Source V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 23 - 23.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproductiekosten - excretie - dierlijke meststoffen - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy farms - farm results - milk production costs - excretion - animal manures - farm management
Categories Animal Husbandry and Environment / Cattle
Abstract De Koeien & Kansenbedrijven proberen vervroegd aan de mestnormen van 2009 te voldoen en daarbij het inkomen op peil te houden. Hiervoor wordt een aantal minder gebruikele maatregelen uitgeprobeerd, waaronder de handreiking van LNV: de BEX (bedrijfsspecifieke excretie). Dit artikel brengt de effecten van deze maatregel voor de Koeien & Kansenbedrijven in beeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.