Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410561
Title Het dier centraal : dier & welzijn
Author(s) Peet, G.F.V. van der
Source V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) veehouderij - dierenwelzijn - dierlijke productie - maatschappelijk draagvlak - livestock farming - animal welfare - animal production - public support
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Afgelopen jaar kenmerkte zich opnieuw door felle discussie over de veehouderij. Maar de discussie is nu anders. Ze is scherper en onder een bredere groep van de maatschappij. Verontruste burgers organiseren zich, wetenschappers en deskundigen binnen en buiten de agroketen uiten hun zorg. Het ministerie van EL&I heeft de Commissie Alders in het leven geroepen om het debat te kanaliseren. Veel partijen mengen zich in het debat en diverse partijen gaan aan de slag om daadwerkelijk een veehouderij met toekomst te realiseren: zoals de Topsectoren Agro & Food, de commissie Van Doorn en binnen Wageningen een groep wetenschappers die komt tot een essaybundel ‘Zorgvuldige veehouderij’. Is dit de ommekeer die leidt tot een breed gewaardeerde veehouderij met (onder andere) beter dierenwelzijn?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.