Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410579
Title Resistentie tegen Meloidogyne: van mechanismen tot management
Author(s) Zoon, F.C.; Korthals, G.W.
Source Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 284 - 286.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Wageningen UR Administration OfficeCorporate Staff
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) meloidogyne - plantenparasitaire nematoden - plantenplagen - plaagresistentie - rotaties - teeltsystemen - groenbemesters - gewassen - agrarische bedrijfsvoering - vollegrondsteelt - plant parasitic nematodes - plant pests - pest resistance - rotations - cropping systems - green manures - crops - farm management - outdoor cropping
Categories Plant Defence, Plant Resistance
Abstract Omdat Meloidogyne-soorten in tegenstelling tot veel cystenaaltjes meestal polyfage planteneters zijn, is resistentie niet alleen in gevoelige hoofdgewassen wenselijk, maar ook in voorvruchten in de rotatie. Groenbemesters die vrijwel resistent zijn tegen M. chitwoodi en M. fallax zijn ontwikkeld. Het inzetten van verschillende resistenties in opvolgende gewassen is bevorderlijk voor de duurzaamheid van resistenties tegen Meloidogyne
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.