Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410583
Title Het belang van mangaan-, magnesium- en zwavelbemesting in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) groenteteelt - groenten - sporenelementen - magnesiummeststoffen - mangaanmeststoffen - zwavelmeststoffen - mestbehoeftebepaling - vollegrondsteelt - bemesting - vollegrondsgroenten - akkerbouw - vegetable growing - vegetables - trace elements - magnesium fertilizers - manganese fertilizers - sulfur fertilizers - fertilizer requirement determination - outdoor cropping - fertilizer application - field vegetables - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Vegetables
Abstract Naar aanleiding van de behoefte in de praktijk om meer duidelijkheid over de noodzaak van bemesting met secundaire en sporenelementen is in dit project een bureaustudie uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor magnesium, mangaan en zwavel bij een selecte groep akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Per voedingsstof is achtergrondinformatie gegeven over de functie ervan in de plant, beschikbaarheid in de bodem, gebreksziekten en bronnen van aan- en afvoer. Vervolgens zijn resultaten van veldproeven besproken van de laatste twee decennia en gereflecteerd aan de huidige bemestingsadviezen. Tenslotte is aangegeven in welke mate de huidige kennis voldoet om twijfels in de praktijk over bemesting met het betreffende element weg te kunnen nemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.