Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410611
Title Ethiek en beleid : stilstaan om een stap vooruit te komen : dier & welzijn
Author(s) Meijboom, F.L.B.
Source V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 8 - 10.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) dierethiek - dierenwelzijn - ethiek - bewustwording - landbouwbeleid - animal ethics - animal welfare - ethics - conscientization - agricultural policy
Categories Animal Protection and Ethics / Ethics, Bioethics
Abstract “Kun je nagaan hoe wereldvreemd ambtenaren zijn!” Dat was een van de internetreacties op het persbericht dat een cursus ethiek werd georganiseerd voor het ministerie van EL&I. Anders dan bij bestuurskundige of financiële vraagstukken lijkt ethiek een domein te zijn waar iedereen over kan meepraten. Op het eerste gezicht is dat geen gekke gedachte: iedereen heeft opvattingen over hoe we met mens, dier en milieu moeten omgaan. Daarvoor hebben we geen ethiekcursus nodig. Sterker nog, de overheid maakt actief gebruik van meningen van burgers, zoals in de recente internetdialoog over megastallen. De ingangseis voor zulke discussies is geen training ethiek. Toch hebben honderd beleidsmedewerkers van het ministerie van EL&I de training 'Ethiek in beleid' gevolgd, die werd aangeboden door het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht, Wageningen UR en Wing. Niet omdat ze wereldvreemd zijn, maar omdat ze midden in de publieke wereld werken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.