Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410649
Title Van school naar kenniscentrum
Author(s) Stobbelaar, D.J.; Moors, E.; Timmermans, W.
Source Delta : de groene driehoek tussen ontwerp, techniek en beheer 2010 (2010)44. - p. 20 - 21.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
VHL Tuin- & Landschapsinrichting
CL - Urban and Regional Development
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) hoger onderwijs - onderwijsvernieuwing - kennis - landschapsarchitectuur - cultureel erfgoed - landschapsbouw - higher education - educational innovation - knowledge - landscape architecture - cultural heritage - landscaping
Categories Education (General) / Landscape Architecture (General)
Abstract Van Hall Larenstein werkt aan het ombouwen van de school naar een kenniscentrum. De school heeft behoefte aan continue onderwijsvernieuwing en een kenniscentrum is een goede manier om dat vorm te geven. Bovendien blijkt dat studenten enthousiast raken van praktijkwerken, waartoe een kenniscentrum extra mogelijkheden levert. Ook belangrijk is dat LNV scholen vraagt meer dan nu een maatschappelijke rol te spelen door andere klanten te gaan bedienen en maatschappelijke vraagstukken op te pakken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.