Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410652
Title BOS valse meeldauw en bladvlekkenziekte uien
Author(s) Spits, H.G.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 mei.
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - peronospora farinosa - bladvlekkenziekte - uien - allium cepa - schimmelbestrijding - schimmelziekten - fungiciden - beslissingsondersteunende systemen - akkerbouw - plantenziekten - ziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - plant protection - leaf spotting - onions - fungus control - fungal diseases - fungicides - decision support systems - arable farming - plant diseases - disease control - plant pathogenic fungi
Categories Plant and Crop Protection (General) / Root and Tuber Crops
Abstract De laatste jaren moet er tegen valse meeldauw en bladvlekkenziekte in zaaiuien veelvuldig gespoten worden vanwege een vaak hoge ziektedruk. Vermoedelijk zijn systemisch geïnfecteerde plantuien in tweedejaars plantuien een belangrijke bron van valse meeldauw. Het is dus belangrijk om de vroege bronnen te bestrijden/voorkómen om de start van de epidemie uit stellen. In de periode 2003 -2006 is onderzoek uitgevoerd waarin de bestrijding van valse meeldauw werd vergeleken in zaaiuien en in eerstejaars plantuien. Tevens werd gekeken of de in de praktijk heersende veronderstelling dat aantasting in eerste jaars plantuien met het BOS niet altijd goed onder controle gehouden kan worden juist was. Gebleken is dat een goede bestrijding vroeg in het seizoen moet beginnen en dat het gewasklimaat van eerstejaars plantuien onder de proefomstandigheden nauwelijks anders is dan in zaaiuien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.