Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410654
Title Effect van effectieve micro-organismen (EM) in slachtkuikenmest op suikerbieten
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) suikerbieten - suikergehalte - dierlijke meststoffen - mest - kuikens - micro-organismen - bacteriën - schimmels - gisten - akkerbouw - bemesting - veldproeven - sugarbeet - sugar content - animal manures - manures - chicks - microorganisms - bacteria - fungi - yeasts - arable farming - fertilizer application - field tests
Categories Sugarbeet / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het gebruik van slachtkuikenmest in de akkerbouw stuit bij de teelt van suikerbieten op problemen, omdat de stikstof veelal vrij laat beschikbaar komt. Dit gebruik heeft daardoor een nadelige invloed op het suikergehalte en op de winbaarheid. EM (= Effectieve Micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels en gisten) zouden toegevoegd kunnen worden aan de mest, zodat een deel van de stikstof al tijdens de stalperiode wordt omgezet in microbiële stikstof. Deze microbiële stikstof zou tijdens het groeiseizoen sneller beschikbaar moeten komen voor de plant. Op de PPO-locatie Kooijenburg te Rolde zijn gedurende twee jaar proeven aangelegd. Tijdens het groeiseizoen was er alleen een duidelijk effect van het totale stikstofaanbod op de gewasgroei en bij de oogst ook op de wortelopbrengst en het suikergehalte. Het toevoegen van EM aan de mest had geen positief effect op de beschikbare stikstof. Het gebruik van ± 6 ton/ha slachtkuikenmest (met of zonder EM) in combinatie met 25-50 kg kunstmest-N/ha in 2003 en 0-25 kg kunstmest-N/ha in 2004 leverde de hoogste financiële opbrengst. Deze opbrengst was ruim €200,- per hectare hoger dan bij het gebruik van alleen kunstmest. Het gebruik van slachtkuikenmest had geen nadelige invloed op het suikergehalte of de winbaarheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.