Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410706
Title Gebruikers handleiding rekenmodel Kwantitatieve Informatie Glastuinbouw
Author(s) Vermeulen, P.C.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1108) - 32
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - kosten-batenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - statistiek - nederland - wiskundige modellen - handleidingen - greenhouse horticulture - cost benefit analysis - farm management - statistics - netherlands - mathematical models - guide books
Categories Horticulture / Farm Management
Abstract In dit verslag wordt een model beschreven waarmee studenten van het agrarisch onderwijs, mbo, hbo en universitair kennis kunnen maken met de bedrijfseconomische aspecten van de glastuinbouw. Het model bevat verschillende niveaus van diepgang, die aansluiten bij het onderwijsniveau. Dit model, “Model kwantitatieve informatie Glastuinbouw” is een Excel bestand waarin de achterliggende rekenregels voor de berekening van het bedrijfsresultaat, het rendement en de jaar rond kostprijs zijn opgenomen. Het model levert daarnaast een arbeidsbegroting en voor depotplanten een ruimteplanning. In overleg met docenten van de verschillende schooltypen kan er gewerkt worden op 3 niveaus: norm niveau, het niveau van eigen bedrijfsgegeven en het model kan als startpunt dienen voor een eigen te ontwikkelen model. Er zijn gewas specifieke versies voor: Komkommer, tomaat, paprika, chrysant, gerbera en roos en twee uitgebreidere versies met teeltplanning voor bloeiende en groen planten. Dit verslag kan als gebruikershandleiding gezien worden voor mensen met achtergrond kennis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.