Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410764
Title Effect van teeltmaatregelen, afrijping en bewaring op inhoudstoffen, droge stofgehalte en kiemrust van uien
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Versluis, H.P.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 feb.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Economie en Nematoden
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) uien - allium cepa - kunstmeststoffen - gezondheidsbevordering - gewasopbrengst - bemesting - akkerbouw - onions - fertilizers - health promotion - crop yield - fertilizer application - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract De teelt van uien heeft zich altijd gericht op de productie en het verkrijgen van een gezond en houdbaar product. Er blijken echter meer producteigenschappen te zijn die door de teelt beïnvloed kunnen worden. Bij een groot aantal mensen is bekend dat uien gezond zijn en smaak geven aan het voedsel. De gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft de ui te danken aan onder andere quercetin en organische zwavelverbindingen. De smaak van de ui wordt bepaald door het pyruvaatgehalte en de hoeveelheid en samenstelling van de suikers (fructanen). De vraag is of door teeltmaatregelen deze stoffen verhoogd kunnen worden. In 2003 en 2004 is door middel van veldproeven nagegaan wat het effect is van stikstofbemesting, zwavelbemesting, rassenkeuze en oogsttijdstip op de opbrengst en bewaring van uien en op de genoemde inhoudsstoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.