Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410811
Title Effect van Moddus bij wintertarwerassen
Author(s) Timmer, R.D.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) plantengroeiregulatoren - wintertarwe - tarwe - rasverschillen - legering - akkerbouw - plant growth regulators - winter wheat - wheat - breed differences - lodging - arable farming
Categories Plant Growth Regulators / Wheat
Abstract Bij de teelt van tarwe is het zeer belangrijk dat het gewas tot aan de oogst overeind blijft staan. Het optreden van legering kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de korrelopbrengst als de korrelkwaliteit. Bovendien neemt de oogstsnelheid af en de oogstkosten toe. Ook de kwaliteit en daarmee de verkoopbaarheid van het stro neemt af. Moddus heeft aangetoond de strostevigheid van wintertarwe duidelijk te kunnen verbeteren, wat de opbrengst en oogstzekerheid ten goede komt. De huidige wintertarwerassen verschillen echter sterk in gewaslengte en stevigheid en uit onderzoek is gebleken dat niet alle rassen gelijk reageren op de toepassing van Moddus.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.