Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410817
Title I ka wa mamua, ka wa mahope : De toekomst ligt in het verleden
Author(s) Pijnappels, S.; Duineveld, M.; Peters, K.B.M.
Source Vrijetijdstudies 29 (2011)3. - ISSN 1384-2439 - p. 29 - 38.
Department(s) Cultural Geography
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Abstract In dit artikel beschrijven wij hoe de geschiedenis van Hawai'i geconstrueerd wordt door de wetenschap enerzijds en de toeristische industrie anderzijds. De analyse van de wetenschappelijke constructie is gebaseerd op publicaties van historici. De toeristische constructie is ontleend aan twee cases: de Lonely Planet en hula shows. In de analyse komt naar voren dat er verschillen zijn in de wijze waarop het verleden geconstrueerd wordt: (1) er zijn verschillen tussen de wetenschappelijke constructie van hula shows en de toeristische constructie ervan, (2) de groeiende invloed van het westen in Hawai’i wordt door de Lonely Planet als dé factor gezien die de Hawaiiaanse samenleving voorgoed veranderde, terwijl de wetenschappelijke constructie meerdere oorzaken behandelt, (3) historische evenementen worden selectief behandeld waarbij de Lonely Planet in tegenstelling tot de wetenschappelijke constructie geen details geeft of kritisch is (4) het verleden wordt door de toeristische constructie statisch gemaakt en geïdealiseerd, terwijl de wetenschappelijke constructie naar een zo correct mogelijke representatie van de geschiedenis streeft. We beargumenteren dat de selectieve toeristische constructie native Hawaiianen de middelen geeft om hun bestaan als etnische groep te benadrukken en te legitimeren. Met als gevolg dat zij bepaalde aspecten van hun etniciteit verborgen houden voor buitenstaanders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.