Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410820
Title GEWIS - Effect van opnameperiode en herbevochtiging op de effectiviteit van fungiciden
Author(s) Kalkdijk, J.R.; Wander, J.G.N.; Esselink, L.J.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 jan.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) plantenziektebestrijding - fungiciden - chemische bestrijding - systemische werking - voorspellen - weersgegevens - klimaatfactoren - informatiesystemen - beslissingsondersteunende systemen - akkerbouw - plant disease control - fungicides - chemical control - systemic action - forecasting - weather data - climatic factors - information systems - decision support systems - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Het computerprogramma GEWIS (Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem) brengt de relatie tussen het weer en de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen in beeld door het relatieve effect per werkzame stof te berekenen. In dit onderzoek is getracht de aannames die GEWIS doet voor opnamesnelheid en herbevochtiging (het blad waarop zich fungicide bevindt wordt nat door een vochtige nacht) van systemische fungiciden na te gaan. Binnen GEWIS wordt gerekend met opnamesnelheid die per werkzame stof verschilt en wordt er vanuitgegaan dat herbevochtiging géén effect heeft op de werking van de fungiciden. De gedachte hierachter is dat het middel dat niet direct na het spuiten wordt opgenomen onder invloed van straling en warmte dusdanig van chemische structuur verandert dat het later, als er de volgende nacht vochtig blad ontstaat, niet alsnog kan worden opgenomen. Uit dit onderzoek is de indruk ontstaan dat met name herbevochtiging toch een positief effect op de werking van het fungicide kan hebben, waarbij het effect verschilt per werkzame stof.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.