Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410823
Title Effect van verlaagde doseringen op de effectiviteit van fungiciden tegen Phytophthora
Author(s) Spruijt, J.; Schepers, H.T.A.M.; Evenhuis, A.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)4 maart.
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) fungiciden - dosering - aardappelen - phytophthora infestans - akkerbouw - plantenziektebestrijding - potproeven - veldproeven - fungicides - dosage - potatoes - arable farming - plant disease control - pot experimentation - field tests
Categories Fungicides, Bactericides / Potatoes
Abstract Uit diverse onderzoeken is gebleken dat bij de bescherming van het aardappelloof de dosering van het preventieve contactmiddel Shirlan kan worden aangepast aan de resistentie van het aardappelras. Om de effectiviteit van meerdere fungiciden in verlaagde doseringen te testen, startte in 2007 een driejarig onderzoeksproject op 2 locaties. Door onverwachte weersveranderingen of door het niet tijdig kunnen spuiten is een preventieve bestrijding soms onmogelijk. In voorkomende gevallen is het nodig een curatieve of soms zelfs een eradicatieve (stop)bespuiting uit te voeren. Als onderdeel van dit onderzoek werd in 2009 deze werking van verschillende fungiciden of fungicidencombinaties onderzocht in een pottenproef.Uit het onderzoek blijkt dat verlaging van de dosering ook bij andere middelen dan Shirlan soms mogelijk is. Een adviesdosering per ras is op basis van het beperkt aantal uitgevoerde proeven moeilijk te geven. Van diverse middelen is de curatieve en ericidatieve (stop)werking bepaald. Indien al mogelijk worden de gegevens opgenomen in de middelentabel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.