Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410825
Title Effect van hennep op de populatiedichtheid van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)4 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) hennep - pratylenchus penetrans - plantenplagen - populatiedynamica - plagenbestrijding - akkerbouw - vezelgewassen - waardplanten - hemp - plant pests - population dynamics - pest control - arable farming - fibre plants - host plants
Categories Plant and Crop Protection (General) / Fibre Crops
Abstract In 2009 is in opdracht van Hempflax Agro BV en het Productschap Akkerbouw (PA) onderzoek gedaan naar het effect van hennep op de populatiedichtheid van Pratylenchus penetrans. De vraag hierbij was of de nu gebruikelijke, kortere teeltduur van dit gewas (zaai in mei en oogst in augustus in plaats van oogst in oktober) van invloed is op de vermeerdering van deze aaltjes. Op basis van deze éénjarige proef lijkt hennep ook bij kortere teeltduur een (heel) goede waardplant te zijn voor Pratylenchus penetrans. Hennep zelf lijkt niet gevoelig voor schade.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.