Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410827
Title Alternaria-aantasting van aardappelknollen : evaluatie 2004/2005
Author(s) Schepers, H.T.A.M.; Remijn, J.F.A.; Goorden, P.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 dec.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) aardappelen - alternaria - alternaria solani - plantenziekteverwekkende schimmels - akkerbouw - besmetting - potatoes - plant pathogenic fungi - arable farming - contamination
Categories Plant Pathogenic Fungi / Potatoes
Abstract In de eerste maanden van 2005 werden diverse aardappeltelers geconfronteerd met veel Alternaria in de knollen. Door zowel DLV Plant, PPO-AGV als Cebeco Agrochemie zijn met name in het Zuid Westen monsters van aardappelen met problemen opgestuurd naar diverse laboratoria waaronder Plant Research International. In de meeste gevallen bleek inderdaad Alternaria solani aanwezig te zijn op de knollen. Vanuit het Masterplan Phytophthora, maar ook uit andere geledingen is de vraag gesteld of we niet kunnen leren van deze situatie. Bij telers die problemen hadden met Alternaria, en ook bij een aantal telers zonder problemen, is geïnventariseerd wat er tijdens het groeiseizoen, de oogst en de bewaring is gebeurd. Deze inventarisatie kan aanknopingspunten opleveren voor vervolg communicatie of verder onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.