Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410838
Title Kalibemesting van zetmeelaardappelen
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - mestgiften - toedieningshoeveelheden - aardappelen - opslagverliezen - houdbaarheid (kwaliteit) - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - dressings - application rates - potatoes - storage losses - keeping quality - potato stores - starch potatoes - arable farming
Categories Potatoes / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere kaligift resulteert in minder bewaarverlies en zodoende in een hoger uitbetalingsgewicht in het voorjaar. De geconstateerde verschillen zijn echter klein en gebaseerd op slechts één jaar onderzoek. De resultaten van het bewaarseizoen 2001/2002 zijn nog niet bekend, aangezien de aardappelen op dit moment nog in de bewaring zitten. Toch zijn de trends zodanig dat in de praktijk zonder risico een hogere kaligift kan worden aangeraden voor de aardappelen die voor langere tijd moeten worden bewaard.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.