Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410839
Title Erosie en niet-kerende grondbewerking : resultaten 2000-2003
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec.
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) erosie - meting - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - akkerbouw - gewassen - erosion - measurement - tillage - reduced tillage - arable farming - crops
Categories Tillage / Erosion
Abstract In het voorjaar van 2000 zijn proeven aangelegd om de invloed van de grondbewerking op erosie te meten. Het betreft bewerkingen waarbij wordt afgezien van een kerende grondbewerking en waarbij de intensiteit en diepte van de grondbewerking wordt beperkt. Gedurende 5 jaar wordt onderzocht of het mogelijk is om onder Zuidlimburgse omstandigheden, door aanpassing van de grondbewerking, te kunnen profiteren van de voordelen van deze bewerkingsmethode. Bij de granen is er geen reactie op de opbrengst. Bij de suikerbieten is ploegen iets beter en bij aardappelen sommige niet-kerende systemen. De erosiemetingen in aardappelen en suikerbieten waren wisselend. De niet kerende grondbewerking was niet duidelijk beter dan het spitten en ploegen. Bij de natuurlijke afstroming waren de resultaten soms tegenstrijdig met die van de regensimulatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.