Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410858
Title Geleide N-bemesting voor aardappelen op basis van gewasreflectie-metingen : integratie van sensormetingen in een N-bijmestsysteem
Author(s) Evert, F.K. van; Schans, D.A. van der; Malda, J.T.; Berg, W. van den; Geel, W.C.A. van; Jukema, J.N.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 133
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) precisielandbouw - bemesting - stikstofgehalte - stikstof - reflectiefactor - sensors - aardappelen - veldproeven - akkerbouw - precision agriculture - fertilizer application - nitrogen content - nitrogen - reflectance - potatoes - field tests - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Potatoes
Abstract Voor aardappelen zijn er nog geen regels die een sensormeting om kunnen zetten naar een N-advies. Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is (1) het ontwikkelen van een ijklijn om de N-inhoud van het gewas aan de hand van reflectiemetingen te kunnen bepalen, en (2) het ontwikkelen van adviesregels om de bijmestgift vast te stellen aan de hand van de gemeten N-inhoud van het gewas. Onder leiding van Remmie Booij werd in de periode 1996-2003 een op gewasreflectiemetingen gebaseerd N-bijmestsysteem voor aardappelen ontwikkeld. Dit systeem is nooit gedocumenteerd en is daarom opnieuw uit de originele onderzoeksgegevens afgeleid. De resultaten zijn (1) de N-inhoud van een aardappelgewas kan voldoende nauwkeurig bepaald worden met een meting van de gewasreflectie, (2) wachten met bijmesten tot de bodembedekking minimaal 90% bedraagt, resulteert niet in een lagere opbrengst terwijl wel N wordt bespaard, en (3) de grootte van de bijmestgift kan worden bepaald door een streefwaarde voor de N-inhoud te verminderen met de gemeten N-inhoud. In dit rapport wordt een praktische handleiding gegeven aan de hand waarvan de teler systeem-Booij kan uitvoeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.