Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410877
Title Aanpassing stikstofbemestingsadvies zomertarwe
Author(s) Timmer, R.D.; Dekker, P.H.M.; Berg, W. van den
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)15 nov.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bemesting - stikstof - zomertarwe - tarwe - normen - akkerbouw - fertilizer application - nitrogen - spring wheat - wheat - standards - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Wheat
Abstract Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om onderzoek uit te voeren en op basis daarvan te beoordelen in hoeverre er aanleiding bestaat om bij zomertarwe het stikstofadvies in de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen" aan te passen. De economisch optimale stikstofgift is afhankelijk van de kosten voor stikstof en de telersprijs voor tarwe. Zowel de prijs voor stikstof als voor tarwe varieerde de laatste twee jaar sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan tarwe, waardoor de optimale economische stikstofgift lager ligt dan twee jaar geleden toen het onderzoek van start ging. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale stikstofgift in de proeven hoger dan het huidige advies. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het stikstofbemestingsadvies met 20 kg N/ha te verhogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.