Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410895
Title Teelthandleiding graszaad - oogst
Author(s) Borm, G.E.L.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) grassen - zaadbehandeling - teeltsystemen - oogsten - oogsttijdstip - rijpen - maaidorsen - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - cropping systems - harvesting - harvesting date - maturation - combine harvesting - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
Categories Seed Production
Abstract Bij de graszaadteelt is het bepalen van het juiste oogsttijdstip erg belangrijk. Bij de meeste soorten valt het zaad makkelijk uit. Uitzonderingen hierop zijn veldbeemdgras, struisgrassen en timothee. De afrijping verloopt onregelmatig. De vroegste halmen (bloeiwijzen) zijn al rijp terwijl de laatste halmen nog maar net uitgebloeid zijn. Bij de beoordeling van de rijpheid kan gelet worden op verkleuring van de halmen/bloeiwijzen, los zitten van het zaad en rijpheid van het zaad.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.