Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410904
Title Stuifzanden. Advies voor beheer en herstel and stuifzanden
Author(s) Riksen, M.J.P.M.; Sparrius, L.B.; Nijssen, M.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit
Department(s) Land Degradation and Development
PE&RC
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) eolisch zand - natuurbeheer - herstelbeheer - natura 2000 - aeolian sands - nature management - restoration management
Categories Nature Management (General)
Abstract De Nederlandse stuifzanden met hun extreme milieuomstandigheden en de daaraan aangepaste levensgemeenschappen hebben een bijzondere positie in Europa. Nederland heeft binnen Europa, als land met het grootste areaal aan stuifzand, een belangrijke verantwoordelijkheid voor behoud, herstel en beheer van deze gebieden. De landelijke staat van instandhouding van beide habitattypes (habitattype H2330 Open grasland met Corynephorusen Agrostis-soorten op landduinen en type H2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten) is echter zeer ongunstig. We zien dat het areaal actief stuifzand in de laatste decennia zo sterk is afgenomen dat het behoud van het stuifzandlandschap voor de toekomst onzeker is geworden. Naar schatting resteert op dit moment niet meer dan circa 1.250 hectare levend stuifzand. Herstelmaatregelen en een aangepast beheer zijn nodig om de dynamiek en biodiversiteit van de stuifzanden voor de toekomst te waarborgen. Weergave van beheer in het kader van OBN.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.