Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410918
Title Teelthandleiding zetmeelaardappelen: bemesting
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - mest - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - toedieningswijzen - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - fabrieksaardappelen - bemesting - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - manures - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - application methods - crop yield - crop quality - starch potatoes - fertilizer application - arable farming - cultivation manuals
Categories Potatoes / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het doel van de bemesting van zetmeelaardappelen is het behalen van een zo hoog mogelijk uitbetalingsgewicht van hoge kwaliteit. Voor het bereiken van een financieel optimaal resultaat moeten de toegediende meststoffen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Veel factoren zijn van invloed op het (financieel) slagen van de teelt van zetmeelaardappelen. Vooral het vaststellen van de optimale stikstofbemesting is lastig. Dit komt doordat er op de momenten waarop nutriënten moeten worden toegediend geen of weinig rekening kan worden gehouden met het nog onbekende weersverloop gedurende het groeiseizoen. Het weer bepaalt mede het verloop van processen zoals mineralisatie, denitrificatie, uitspoeling en immobilisatie. Het totaal van deze processen bepaalt – samen met de toegediende bemesting – de voor het gewas beschikbare hoeveelheid stikstof. De mineralisatie is een belangrijke factor die altijd optreedt. De omvang ervan wordt bepaald door het gehalte aan organische stof in de grond, de teelt van groenbemesters, achterblijvende gewasresten (b.v. bietenblad), het (langdurig) gebruik van organische mest en het weersverloop. Toch is het door gewas- en bodemanalyse wel mogelijk tijdens het groeiseizoen enige controle en bijsturing uit te oefenen. Daarnaast helpen eerder opgedane ervaringen bij het bepalen van de gewenste (stikstof)bemesting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.