Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410922
Title Teelthandleiding consumptieaardappelen : beregening
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - teeltsystemen - droge gronden - oogstverliezen - beregening - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - cropping systems - arid soils - yield losses - overhead irrigation - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
Categories Potatoes
Abstract De aardappel is onder meer vanwege zijn relatief zwakke wortelstelsel gevoelig voor droogte. Dit kan niet alleen op zandgrond, maar ook op zavelgrond en vooral zware kleigrond tot opbrengstverlies leiden. De vochtvoorziening van het gewas is bovendien medebepalend voor knolgrootte en kwaliteit. Het optreden van gewone schurft, poederschurft, knolmisvorming, holheid en doorwas zijn afhankelijk van de vochtvoorziening. De aanwezigheid van bruinrotbacteriën in het oppervlaktewater van verschillende teeltgebieden van consumptieaardappelen legt een aanzienlijke beperking op aan de mogelijkheden tot beregening. In dergelijke gebieden kan alleen met bronwater worden beregend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.