Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410925
Title Teelthandleiding groenbemesters : spurrie (Spergula arvensis)
Author(s) Timmer, R.D.; Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)1 mei.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) groenbemesters - spergula arvensis - teeltsystemen - zaaien - plantenziekten - plagen - onkruiden - nematoda - akkerbouw - teelthandleidingen - green manures - cropping systems - sowing - plant diseases - pests - weeds - arable farming - cultivation manuals
Categories Cover Crops
Abstract Spurrie is een cultuurgewas dat tot de muurachtigen behoort. Het werd vroeger veel geteeld op de zandgronden als voedergewas. De plant heeft lijnvormige bladeren die in kransen om de stengel zijn gerangschikt en bloeit met kleine witte bloemen. Spurrie groeit in Nederland in het wild op schrale zandgronden. Het is ooit een belangrijk stoppelgewas geweest. In het begin van de 20e eeuw werd er nog 3600 ha van verbouwd. Op dit moment is het vrijwel geheel verdwenen. De opbrengst is dan ook niet erg hoog, maar het gewas heeft wel een aantal bijzondere eigenschappen, zowel gunstige als ongunstige. Spurrie heeft een snelle ontwikkeling, mislukt zelden, behoeft zeer weinig mest en is bij uitstek geschikt voor droge, zure, vaak ook arme lichte zand- en dalgronden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.