Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410928
Title Teelthandleiding zetmeelaardappelen: pootgoed voor eigen gebruik
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) vermeerderingsmateriaal - ziektepreventie - virusziekten - bacterieziekten - bewaarziekten - ziektebestrijding - loofvernietiging - koudeopslag - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - propagation materials - disease prevention - viral diseases - bacterial diseases - storage disorders - disease control - haulm destruction - cold storage - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
Categories Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Bij de zetmeelaardappelteelt is het -uit kostenoverwegingen- gebruikelijk om het benodigde pootgoed zelf te vermeerderen. Daartoe wordt regelmatig een hoeveelheid basis- of gecertificeerd pootgoed aangeschaft, dat vervolgens een of meerdere keren wordt vermeerderd. Deze pootgoedvermeerdering vindt plaats volgens de regels van T.B.M. (Teeltbeschermende maatregelen). Daarbij geldt als uitgangspunt dat het pootgoed op percelen wordt geteeld die vrij zijn bevonden van aardappelmoeheid (AM). Verder wordt door de NAK een veldkeuring en een partijkeuring uitgevoerd. De daarbij gestelde eisen zijn minder zwaar dan die aan de NAK-klasse C worden gesteld. Kwalitatief goed pootgoed vormt de basis voor een gezonde zetmeelaardappelteelt. Zwaar met bacteriën en/of virus besmet pootgoed kan tot tientallen procenten opbrengstderving leiden. Daarom is er alle aanleiding om veel aandacht te besteden aan de eigen pootgoedvermeerdering. Dit betreft met name het beperken de besmetting met schimmel- en bacterieziekten zoals Fusarium, zwartbenigheid en stengelnatrot en het beperken van de virusbesmetting. Daarnaast is een goede bewaring van groot belang opdat het pootgoed met een optimale groeikracht kan worden gepoot. Binnen het bestek van deze teelthandleiding kan slechts in het kort worden ingegaan op de verschillende aspecten van de pootgoedteelt. De nadruk zal daarbij liggen op enkele specifieke aspecten van de pootgoedteelt in het TBM-gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.