Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410934
Title Teelthandleiding zetmeelaardappelen: bewaring
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - opslagloodsen - landbouwschuren - opslagsilo's - vaporisatie - droge stof - ademhaling - oogstverliezen - opbrengsten - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - stores - barns - bunker silos - vaporization - dry matter - respiration - yield losses - yields - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
Categories Food Preservation, Packaging and Storage / Potatoes
Abstract Tegenwoordig wordt meer dan 1,5 miljoen ton zetmeelaardappelen kortere of langere tijd bewaard. Van de namalers wordt ongeveer tweederde in schuren bewaard en de rest in kuilen en sleufsilo’s. De aardappelknol is een levend organisme, dat voor 75 - 80% uit water bestaat. Tijdens de bewaring verliezen knollen gewicht als gevolg van vochtverlies (verdamping), verlies van droge stof (ademhaling) en als gevolg van aantasting door ziekten. Een bijzondere (financiële) verliespost ontstaat door de daling van het onderwatergewicht die door onderhuidse rooibeschadiging wordt veroorzaakt. Het is ook van belang dat zo weinig mogelijk zetmeel wordt omgezet in suikers, omdat ook dit de zetmeelopbrengst verlaagt. Voorwaarden voor een goed bewaarresultaat zijn: * een goed afgerijpt gewas en een afgeharde schil; * een gezonde partij, zonder natrot van betekenis; * onbeschadigde knollen; knolbeschadiging vergroot de kans op knolrot; * een regelmatige controle van de partij en van de knoltemperatuur. Tijdens de bewaring van (zetmeel)aardappelen is enig verlies van gewicht en van kwaliteit onvermijdelijk. Bij een goede bewaring van gezonde en onbeschadigde partijen kunnen deze verliezen echter wel sterk worden beperk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.