Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410936
Title Teelthandleiding zetmeelaardappelen: organisatie en economie
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - leveringen - zetmeelwaarde - arbeidsvereisten - werkgelegenheid - arbeid (werk) - ondernemerschap - aandelen - activa - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - supplies - starch equivalent - labour requirements - employment - labour - entrepreneurship - stocks (financial) - assets - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
Categories Potatoes
Abstract Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de saldoberekeningen en de arbeidsbehoefte voor de teelt van zetmeelaardappelen en tevens voor de teelt van TBM-pootgoed. De in de voorgaande hoofdstukken behandelde aspecten omtrent de teelt van de zetmeelaardappel worden in dit hoofdstuk gekwantificeerd naar financiële en organisatorische aspecten. Om als ondernemer zetmeelaardappelen af te kunnen zetten via AVEBE is een aantal punten van belang: * De ondernemer moet aandelen van AVEBE bezitten om zetmeelaardappelen te kunnen leveren; * Op basis van het gebiedsgemiddelde wordt een individueel zetmeelequivalent aan de ondernemer toegewezen. Dit is de basis voor de te leveren hoeveelheid zetmeelaardappelen; * De ondernemer moet gevestigd zijn in het werkgebied van AVEBE, grofweg van Groningen tot de Achterhoek en de Veluwe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.