Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410943
Title Teelthandleiding zetmeelaardappelen: ziekten en plagen
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) gewassen - aardappelen - plantenziekten - plantenplagen - aantasting - symptomen - maatregelen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenvirussen - plantenparasitaire nematoden - insectenplagen - opslag (planten) - teelthandleidingen - crops - potatoes - plant diseases - plant pests - infestation - symptoms - measures - starch potatoes - arable farming - plant protection - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - plant viruses - plant parasitic nematodes - insect pests - volunteer plants - cultivation manuals
Categories Potatoes
Abstract Het aardappelgewas kan worden aangetast door een veelheid van ziekten en plagen die het loof of de knollen – en soms beide – kunnen aantasten. Afhankelijk van de aantasting wordt de opbrengst of kwaliteit van de knolopbrengst verlaagd of kan zelfs geheel verloren gaan. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste in Nederland voorkomende ziekten en plagen behandeld. De beschrijving van symptomen en mogelijke maatregelen zijn vooral beschreven voor Nederlandse omstandigheden. Voor de beschrijving van een aantal meer incidenteel voorkomende aantastingen en voor buiten Nederland voorkomende aantastingen en omstandigheden wordt verwezen naar het Aardappelziektenboek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.