Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410950
Title Rapport bureaustudie: gaatjes in consumptieaardappelen
Author(s) Wustman, R.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene ruimte en Multifunctionele landbouw - 43
Department(s) PPO AGV Internationaal
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) consumptieaardappelen - aardappelen - elateridae - thanatephorus cucumeris - oogstschade - akkerbouw - plantenplagen - plantenziekten - table potatoes - potatoes - crop damage - arable farming - plant pests - plant diseases
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Potatoes
Abstract Gaatjes in consumptieaardappelen (tafel- en verwerkingsaardappelen) zijn soms een belangrijk kwaliteitsprobleem in Nederland. Gaatjes verlagen de uitwendige kwaliteit en leiden tot extra schilverliezen. De oorzaken van het probleem zijn niet precies bekend. Doel van deze bureaustudie was een beschrijving van de mogelijke oorzaken. Rhizoctonia solani en ritnaalden werden genoemd als belangrijkste veroorzakers van gaatjes. De belangrijkste probleemgebieden zijn op lichte gronden in bouwplannen met gescheurd grasland, graszaad of groenbemesters. Kwantificering van de financiële schade was niet exact mogelijk, maar wordt geschat op vijf tot tien miljoen Euro per jaar in de Nederlandse consumptieaardappelteelt. De (financiële) schade wordt afgewenteld op de teler; de handelsbedrijven en verwerkers accepteren geen slechte partijen of passen een korting toe. Als vervolgaanpak wordt voorgesteld: identificatie van de 'gaatjesveroorzaker' op perceelsniveau; ontwikkelen van een ritnaaldenwaarschuwingssysteem met behulp van de Kniptor Kit; beschikbaar maken van meer middelen voor de beheersing van ritnaalden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.