Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410968
Title Plastic soep komt op ons bord
Author(s) Franeker, J.A. van
Source Milieu dossier 6 (2011)Okt.. - p. 7 - 11.
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) waterverontreiniging - vaste afvalstoffen - microplastics - nadelige gevolgen - zeevogels - aquatische ecologie - aquatische toxicologie - houding van consumenten - water pollution - solid wastes - adverse effects - sea birds - aquatic ecology - aquatic toxicology - consumer attitudes
Categories Water Pollution / Aquatic Ecology
Abstract De wereldwijd verspreide 'soep' van kleine plastic deeltjes in zeeën en oceanen vormt een omvangrijk mondiaal milieuprobleem. Niet alleen leidt het plastic tot verstrikking en verstopping bij vogels en vissen, ook brengt de giftigheid van de materie de voedselketen in gevaar. Om te voorkomen dat die soep steeds dikker en giftiger wordt, zijn dringend maatregelen nodig. Hoge statiegelden op eenmalige plastic producten bijvoorbeeld, maar ook stoppen met verpakkingsmateriaal van zogenaamd afbreekbare plastics.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.