Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410998
Title Voor weinig geld toch een ruime stal die gericht is op groei
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) huisvesting van rundvee - kosten - melkveehouderij - melkveebedrijven - besparingen - biologisch-dynamische landbouw - cattle housing - costs - dairy farming - dairy farms - savings - biodynamic farming
Categories Animal Housing, Management and Care / Cattle
Abstract Wat doe je als melkveehouder, als nieuwbouw nodig is, maar je een zeer beperkt budget ter beschikking hebt? Dan bouw je zelf met waar mogelijk tweedehands materialen en zorg je zelf voor een scherpe inkoop. Dat kan als je over technisch inzicht beschikt, gemotiveerd en enthousiast bent en doorzettingsvermogen hebt. Maar je moet ook geduld hebben en de tijd nemen. De ervaringen van Anne en Anneke Koekkoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.