Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410999
Title Omgaan met gehoornd vee
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) horens - huisvesting van rundvee - melkveehouderij - melkveebedrijven - biologisch-dynamische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - horns - cattle housing - dairy farming - dairy farms - biodynamic farming - farm management
Categories Animal Housing, Management and Care / Cattle / Biodynamic Farming
Abstract Anne en Anneke Koekkoek startten in 1986 met een biologisch melkveebedrijf in Harlingen. Het bedrijf is gepacht en bestaat uit een oude Friese boerderij en 60 ha land op goede kleigrond, direct rond de boerderij. Circa 50 melkkoeien lopen hier rond. Ze zijn van mening dat horens bij de koeien horen en dat onthoornen niet in alle gevallen noodzakelijk is. Dit is in het verleden wel gedaan. Bovendien vinden ze gehoornde koeien mooi. Dit paste dan ook goed bij hun keuze om biologisch dynamisch te gaan boeren. Hierbij geldt een verplichting om de horens op het dier te behouden. Maar de huisvesting was hierop niet aangepast. De oude stallen en het deel zijn uitgebroken, waar ligboxen in zijn geplaatst. De huisvesting heeft krappe looppaden en veel dode hoeken. Het is er donker en de ventilatie is niet optimaal. Het voerhek heeft een te beperkte capaciteit. Vanaf 2004 laten Anne en Anneke een nieuwe stal bouwen. Hierdoor verwachten ze dat de stress voor het vee af zal nemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.