Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411000
Title Omgaan met gehoornd melkvee
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - horens - biologisch-dynamische landbouw - melkkoeien - dierverzorging - agrarische bedrijfsvoering - diergedrag - dairy farming - dairy farms - horns - biodynamic farming - dairy cows - care of animals - farm management - animal behaviour
Categories Biodynamic Farming / Cattle
Abstract Het bedrijf Ter Linde in Oostkapelle werkt volledig biologisch dynamisch. Het biologisch dynamisch boeren brengt met zich mee dat de veestapel niet wordt onthoornd. Hierdoor is er op het bedrijf veel ervaringskennis opgedaan met “Hoe om te gaan met gehoornd melkvee”. De ondernemers voor de melkveetak van Ter Linde zijn Jaap Drijfhout en Marien Goedhart. Beide zijn echte koeienliefhebbers wat duidelijk te merken is omdat ze alle koeien qua naam en afstamming kennen. Opvallend is dat Jaap en Marien van bijna alle koeien ook kunnen aangeven wat voor karakter een koe heeft. Beide zijn ze van mening dat hoorns op de koeien horen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.