Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411002
Title Mozaïekbeheer met uitgestelde maaidatum en voorweiden
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - agrarisch natuurbeheer - weidevogels - biologische landbouw - graslandbeheer - dairy farming - dairy farms - agri-environment schemes - grassland birds - organic farming - grassland management
Categories Grasslands / Wildlife Conservation and Management
Abstract Op de ruim 65 ha rondom de boerderij van Jan en Mieke Duijndam worden ca 300 nesten van weidevogels geteld en beschermd. Jan werkt al vanaf 2001 met een uitgestelde maaidatum om de vogels de kans te geven hun eieren ongestoord uit te broeden. Sinds 2001 doet het bedrijf aan mozaïekbeheer. In de afgelopen jaren liep Jan tegen een aantal problemen aan en door te zoeken naar oplossingen, ontstond een novelty: mozaïekbeheer combineren met het voorweiden met de koeien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.