Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411003
Title Management van Mts Bor van Gils: positief bevorderen van de gezondheid
Author(s) Animal Sciences Group (ASG),
Source Bioveem
Department(s) Animal Sciences Group (research institute)Animal Sciences Group
Publication type Brochure
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - diergezondheid - biologische landbouw - dierverzorging - agrarische bedrijfsvoering - biologisch-dynamische landbouw - dairy farming - dairy farms - animal health - organic farming - care of animals - farm management - biodynamic farming
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract In 1993 schakelde Huib Bor om naar biologische bedrijfsvoering, waarna de dierenartsrekening halveerde. Huib kreeg een andere kijk op diergezondheid binnen zijn bedrijf. Zijn strategie is om helemaal geen antibiotica meer te gebruiken. Volgens hem pak je met antibiotica de oorzaak niet aan en helpt het vaak ook niet. Huib begon toen met het gebruik van etherische oliën en bloesemtherapie en in 2002 startte hij met homeopathie. Via cursussen over etherische oliën en homeopathie heeft hij kennis opgebouwd, die hij in de praktijk bracht. Hierdoor is Huib anders naar ziekte gaan kijken: elke ziekte ontstaat doordat iets niet in evenwicht is (onbalans). Hij probeert de balans terug te vinden door de oorzaak op te sporen. Dit kan door het bedrijf of de omstandigheden aan te passen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.