Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 411025
Title Fertigatie en plantdichtheden in prei : verslag onderzoek 2008, 2009 en 2010
Author(s) Haan, J.J. de; Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 406) - 48
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bedrijfssystemenonderzoek
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bemesting - fertigatie - preien - vollegrondsgroenten - rijenbemesting - plantdichtheid - nutriëntengebruiksefficiëntie - gewasopbrengst - veldproeven - fertilizer application - fertigation - leeks - field vegetables - band placement - plant density - nutrient use efficiency - crop yield - field tests
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Leafy Vegetables
Abstract Zowel milieueisen als de noodzaak om constante kwaliteit en constant volume te produceren tegen een acceptabele kostprijs, zullen tot de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen leiden. Door ‘gestuurd’ te telen kan de bodem voornamelijk als substraat gebruikt gaan worden. In de jaren 2008 tot en met 2010 is fertigatie met standaard rijenbemesting vergeleken bij diverse plantgetallen en plantverbanden en stikstofgiften in een herfstteelt prei op zandgrond van PPO Vredepeel. In dit onderzoek is niet eenduidig vastgesteld of fertigatie in herfstprei voordelen voor de praktijk biedt ten opzichte van standaard rijenbemesting bij de standaard plantdichtheid. In dit onderzoek is ook niet eenduidig vastgesteld of hogere plantdichtheden voordelen voor de praktijk bieden ten opzichte van de standaard plantdichtheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.